Our Story

Be Informed. Be Smart. Be Sure.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh at neque eleifend tristique at sit amet libero. In aliquam in nisl nec sollicitudin. Sed consectetur volutpat sem vitae facilisis. Fusce tristique, magna ornare facilisis sagittis, tortor mi auctor libero, non pharetra sem ex eu felis. Aenean egestas ut purus nec vehicula. Morbi eu nisi erat. Nam mattis id lectus sit amet mattis. Suspendisse eget tristique neque

Working Hours

Monday - Friday 09:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    Er zijn geen berichten gevonden.

Omhoog

Stoppen of doorgaan nu de schulden zich opstapelen? Hoe de WHOA uitkomst biedt

CVFOBlogs Stoppen of doorgaan nu de schulden zich opstapelen? Hoe de WHOA uitkomst biedt

Stoppen of doorgaan nu de schulden zich opstapelen? Hoe de WHOA uitkomst biedt

Nu de tweede coronagolf de economie deels lamlegt, vraagt menig ondernemer zich af of ze nog doorgaan of stoppen nu de schulden zich opstapelen. En kunt u wel doorgaan als de onbetaalde rekeningen zich opstapelen en u uitgestelde belastingen vanaf medio volgend jaar ook moet gaan betalen? Hoe zit het met de aflossingen aan de bank? Er is gelukkig goed nieuws: u kunt als ondernemer hulp krijgen met een nieuwe wet: de WHOA.

 

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is een wet om te voorkomen dat uw levensvatbare bedrijf onderuit gaat door hoog opgelopen schulden. Deze wet gaat op 1 januari 2021 in. De strekking ervan is dat door het reorganiseren van schulden levensvatbare bedrijven weer gezond verder kunnen.

 

Hoe werkt de wet precies?

De rechtbank bevestigt (homologatie) het akkoord op de voorgestelde schuldenregeling, ook als niet alle schuldeisers instemmen. Dit heet een dwangakkoord, omdat schuldeisers of aandeelhouders zich door deze wet aan het akkoord moeten houden. Dat geldt zelfs als ze genoegen moeten nemen met bijvoorbeeld een gedeeltelijke afboeking of kwijtschelding van de schulden.

 

Op dit moment is het nog zo dat een akkoord alleen gesloten wordt wanneer alle schuldeisers of aandeelhouders ermee instemmen. Wanneer één schuldeiser of aandeelhouder dwarsligt, kan dit leiden tot een faillissement, hetgeen regelmatig gebeurt.

 

 

WHOA in de praktijk

De ondernemer deelt zijn schuldeisers in verschillende klassen in; bijvoorbeeld schuldeisers die een voorrangsrecht hebben, zoals Belastingdienst of een bank (die vaak pandrechten en/of hypotheekrechten heeft).

 

De ondernemer is vrij om een akkoord (veelal betaling van een deel van de schuld tegen finale kwijting) aan te bieden aan één of meerdere klassen crediteuren en aan andere juist niet. De voorwaarde is een meerderheid van 2/3. De rechter moet het akkoord vervolgens bevestigen. Als dat gebeurt, moeten ook de tegenstemmers zich aan het akkoord houden, waardoor zij waarschijnlijk met minder dan de volledige vordering genoegen moeten nemen. Ten aanzien van kleine zelfstandige schuldeisers (minder dan 50 werknemers) is er een bescherming ingebouwd. Aan hen moet minimaal 20% van de openstaande schuld worden aangeboden.

 

Ook wat betreft huurovereenkomsten verandert er wat door de WHOA, aangezien de huurder deze op grond van de WHOA eenzijdig kan beëindigen. Een lang doorlopend huurcontract was in het verleden nog al eens een bottleneck voor ondernemers in de problemen. De rechter kijkt in zijn of haar beoordeling van het akkoord vooral naar de ‘waarde’ van het akkoord door de omstandigheden te wegen. Het gaat hierbij om de voordelen ten opzichte van een faillissement, zoals het behoud van arbeidsplaatsen.

 

 

Voor wie is de WHOA?

De WHOA wordt onderdeel van de Faillissementswet (Fw) en geldt voor alle bedrijven. Het biedt ondernemers in moeilijkheden dus een oplossing bij een dreigende faillissementssituatie. De WHOA is bovendien sneller en efficiënter dan de bestaande regelingen.

 

 

Hoe bereidt u een WHOA-verzoek voor?

Als ondernemer kunt u een juridisch of financieel adviseur vragen het WHOA-traject te begeleiden. U kunt het echter ook zelf doen. Bij de voorbereiding van een akkoord deponeert u een verklaring bij de griffier van de rechtbank, waarin u vermeldt dat u met het WHOA-traject start.

 

 

Hulp nodig of meer weten?

Vraag CvFO! U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor een gesprek.

Peter Vonk

Ik ben optimistisch, creatief en vasthoudend en krijg een kick van het realiseren van oplossingen.