Our Story

Be Informed. Be Smart. Be Sure.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh at neque eleifend tristique at sit amet libero. In aliquam in nisl nec sollicitudin. Sed consectetur volutpat sem vitae facilisis. Fusce tristique, magna ornare facilisis sagittis, tortor mi auctor libero, non pharetra sem ex eu felis. Aenean egestas ut purus nec vehicula. Morbi eu nisi erat. Nam mattis id lectus sit amet mattis. Suspendisse eget tristique neque

Working Hours

Monday - Friday 09:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    Er zijn geen berichten gevonden.

Omhoog

Alternatieve financiers: de ‘cowboys’ van de financiële wereld?

CVFOBlogs Alternatieve financiers: de ‘cowboys’ van de financiële wereld?

Alternatieve financiers: de ‘cowboys’ van de financiële wereld?

Sinds de vorige kredietcrisis hebben banken hun richtlijnen aangescherpt en hun kaders aangepast. In de coronatijd zien we dit ook weer gebeuren. Logisch, want banken zijn in principe risicomijdende instellingen. Dit maakt het echter wel lastiger voor het ambitieuze MKB met financieringsbehoefte. Een alternatieve partij kiezen lijkt dan een logische keuze – maar alternatieve financiers worden vaak nog als echte ‘cowboys’ gezien. Klopt dit beeld?

 

Bij de bank

We beginnen bij de bank: de betrouwbare financier die bij iedereen bekend is. De richtlijnen die de bank hanteert, zijn de laatste jaren als volgt aangescherpt:

 

  • Stijging van de minimale hoogte van het te lenen bedrag;
  • Meer eisen aan het trackrecord van de onderneming;
  • Aangescherpte eisen op gebied van zekerheden;
  • Meer eisen aan duurzaamheid;
  • Hogere eisen aan een minimale cashflow.

 

Omdat het met deze richtlijnen niet voor iedereen mogelijk is een lening af te sluiten, kwamen nieuwe partijen op de markt om de gaten op te vullen. Zij werden (en worden) vaak als duurder en niet altijd betrouwbaar alternatief gezien voor het geval de bank niet wil financieren.

 

 

Bij de alternatieve financier

Er zijn ‘snelle jongens’ geweest die met woekerrentes op de markt kwamen, net als er diverse alternatieve financiers opkwamen die relatief snel weer van de markt verdwenen. Dit kwam de beeldvorming niet ten goede. Maar is er ook veel goeds te vinden wie binnen de wereld van de alternatieve financiers rondkijkt – er zijn namelijk oplossingen waar ondernemers veel aan kunnen hebben.

 

Wij hebben vanuit CvFO de opkomst en ontwikkeling van alternatieve financiers van nabij meegemaakt en kunnen de voordelen van alternatieve financiers dan ook goed in kaart brengen. We hebben er 5 op een rij gezet.

 

 

Voordeel 1: omvang en structuur van de financiering

Bancaire en alternatieve financiers verstrekken hun lening op basis van andere uitgangspunten en analyses. Bancair speelt de historische winstgevendheid een belangrijke rol in de bepaling van de terugbetaalcapaciteit. De zogenaamde fintechs kijken bij het bepalen van de hoogte van de verantwoorde lening meer naar de toekomstige geldstromen van de onderneming. Dit leidt vaak tot een hogere leensom.

 

Daarnaast zijn er de zogenaamde asset-based financiers, zoals factoraars en leasebedrijven. Deze bedrijven hebben meer verstand van de assets, zoals debiteurenportefeuilles en machineparken. Leasebedrijven hebben ook vaak een goed netwerk om deze machines zo nodig tweedehands te verkopen. Dit geeft een beter inzicht in restwaardes en hierdoor kunnen deze partijen meer financieren dan banken.

 

 

Voordeel 2: Alternatieve financiers -> alternatieve zaken

Alternatieve financiers financieren vaak zaken die bij banken niet gefinancierd zouden worden. Wij merken dit vooral op het gebied van projectontwikkeling. Als een vastgoedobject nog niet beschikt over de juiste bestemming en omgevingsvergunning, kunt u bij een bank geen lening krijgen om het pand aan te kopen. Pas als de bestemming en de omgevingsvergunning definitief zijn, staan banken open voor financiering. Tot aan de vergunningsfase kan dus een alternatieve financier de oplossing zijn.

 

 

Lees ook: succesverhaal – financieren zonder vergunning

 

 

Wij doen veel zaken met private investeerders uit de regio, die vaak zelf de nodige ervaring hebben met kleinschalige projectontwikkeling. Deze investeerders kunnen de kansen op het verkrijgen van de vergunningen goed inschatten en waar nodig hun kennis en netwerk inzetten. Wie bij een private investeerder leent, is omwille van het risico dat de investeerder neemt vaak wat duurder uit dan bij een bancaire lening. Toch vormt de alternatieve financiering vaak een fijne overbrugging tot aan de fase waarbij de bank wel in wil stappen.

 

 

Voordeel 3: snelheid in besluitvorming

De nieuwe partijen hebben hun systemen zodanig ingericht dat zij vaak heel snel (binnen een week, soms binnen 24 uur) kunnen besluiten of een financiering haalbaar is. Bancaire trajecten zijn gecompliceerder en duren vaak veel langer; in sommige gevallen te lang.

 

 

Voordeel 4: met banken en ‘cowboys’ het beste van beide

Soms is het mogelijk om een mix van bancaire en alternatieve financiering aan te trekken. Indien maximale financiering niet het belangrijkste is, is bancaire financiering vaak voldoende (en goedkoper). Voor bedrijven in de groei is de financiële ruimte vaak belangrijker dan de rente, en dan is een (deel)financiering via alternatieve aanbieders vaak passender.

 

 

Voordeel 5: slimme spreiding voor meer regie

Bij een onverhoopt probleem tussen ondernemer en financiers werkt de spreiding van financiers ook in het voordeel van de ondernemer. Dit kan bijvoorbeeld gaan om discussies bij een aanvullende financieringsbehoefte voor groei, overnames of herstructureringen. Door de totale bedrijfsfinanciering op te splitsen en bij verschillende financiers onder te brengen, kunt u als ondernemer één van de financiers vervangen of de voorwaarden van uw financiering aanpassen. Dit doet u makkelijker dan wanneer u een totale herfinanciering van één partij moet aangaan, want op zo’n moment heeft niet u, maar die partij de regie in handen.

 

Dat de verstrekkers hun financiering op verschillende uitgangspunten hebben gebaseerd, betekent bovendien dat ze verschillende belangen hebben bij eventuele discussies en stresssituaties. Ook dit kan de positie van de ondernemer versterken.

 

 

Conclusie: de belangrijke bijdrage van alternatieve financiers

Wij zien dat alternatieve financiers inmiddels een belangrijke bijdrage leveren aan de financieringsopties voor het MKB. Het bijbehorende prijskaartje blijkt in veel situaties te rechtvaardigen door de geboden voordelen. Ook kan een alternatieve financier een perfecte overbrugging vormen voor iemand die op termijn een betere positie heeft om bij te ban te lenen.

 

Wilt u sparren over de vraag of alternatieve financiers iets zijn voor uw plannen? Wij staan u graag te woord.

 

Peter Vonk

Ik ben optimistisch, creatief en vasthoudend en krijg een kick van het realiseren van oplossingen.